The Life Of Aerobik - Grab Life By The Aerobik.

makro fotografering

Makro fotografering är den fotografering som man lättast lyckas göra bra så att åskådarna tycker det är en fin bild. men det är också den katigori som man kan arbeta mycket mer på för att det går alltid att utmana sig själv och ta bilder ännu närmare och försöka hitta den perfekta skärpan. det är viktigt vid makro fotografering att du har ett bra stativ och ett bra makro objektiv med en så låg närgrens som möjligt. närgränsen bestämmer hur nära du kan vara ditt motiv när du ska fotografera. fota allt gärna två gånger mer än du kan tänkas behöva